20.5.10

[κοινή αγάπη]από παιδί συσχέτιζα τις μελωδίες των καφενείων με τις σουίτες του couperin σε μιά κοινή αγάπη, χωρίς να τις διαχωρίζω

[francis poulenc - φωτ.: π.ι., v.2010]

Δεν υπάρχουν σχόλια: